Cum sa obtii finantare nerambursabila pentru un camin de batrani

Print Friendly, PDF & Email

Va ganditi sa construiti, dotati si/sau puneti in functiune un camin de batrani utilizand fonduri nerambursabile?

Daca da, ar trebui sa stiti ca exista finantare pentru o asemenea investitie, dar ca o puteti obtine numai in anumite conditii.

In primul rand, trebuie sa subliniez faptul ca persoanele fizice nu pot obtine in mod direct finantare pentru a construi/dota si sau pune in functiune un camin de batrani. O pot face insa printr-o organizatie.

Desi cei mai multi dintre noi ar dori sa realizeze o asemenea investitie printr-o firma, cu care sa obtina si profit, subliniez ca fondurile nerambursabile in domeniul asistentei persoanelor varstnice pot fi accesate in special de autoritati publice (ex: consilii judetene, consilii locale, unitati de asistenta medico-sociala), de organizatii neguvernamentale (asociatii sau fundatii, reglementate prin OG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare) sau de unitati de cult.

Aceasta deoarece o asemenea investitie este vazuta de finantatorii externi (ex: Comisia Europeana, cea care a aprobat propunerile de domenii finantabile prin fonduri structurale facute de autoritatile romane) ca o activitate non-profit, in sprijinul unei categorii a populatiei cu nevoi de asistenta si ocrotire.

In al doilea rand, atat persoanele juridice de drept public (autoritati si institutii publice), cat si cele de drept privat (organizatii neguvernamentale) mai pot obtine finantare pentru un camin de batrani la acest moment doar prin Programul Operational Regional, axa prioritara nr. 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale", domeniul major de interventie 3.2 "Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale".

Subliniez insa ca, la nivelul lunii septembrie 2011, dintre cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, procedura de depunere a proiectelor se mai putea realiza doar pentru regiunile Nord-Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui), respectiv Bucuresti-Ilfov (judetele Bucuresti si Ilfov). Conditia esentiala este ca infrastructura reabilitata / modernizata / dezvoltata si echipata sa se afle intr-unul dintre judetele acestor regiuni.

Subliniez si faptul ca este necesar si util sa verificati periodic site-ul www.inforegio.ro deoarece:

 • datorita depunerii de proiecte noi, este posibil sa nu mai existe resurse financiare nici pentru regiunile Nord-Est si Bucuresti-Ilfov
 • datorita modului de implementare a proiectelor in celelalte regiuni de dezvoltare (Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest si Centru), respectiv datorita renuntarii la implementarea proiectelor de catre unii dintre beneficiarii de finantare, sa fie disponibile resurse suplimentare in aceste regiuni, iar in acest sens Agentiile de Dezvoltare Regionala sa reia procedura de primire de proiecte

Este de asemenea util sa contactati responsabilii din cadrul Agentiilor de Dezvoltare Regionala pentru a verifica stadiul implementarii proiectelor pe acest domeniu, daca si cand se preconizeaza eventuale realocari de fonduri catre asemenea investitii, cum va pot sprijini in pregatirea proiectului etc.

In al treilea rand, daca reprezentati o organizatie neguvernamentala, de cult, respectiv o autoritate publica, trebuie sa cunoasteti faptul ca, pentru a obtine finantare este necesar ca:

 • organizatia respectiva sa fie acreditata in conditiile legii (OG nr. 68/2003; HG nr. 1024/2004; Legea nr. 47/2006), iar acreditarea sa fie valabila la data depunerii cererii de finantare;
 • organizatia respectiva sa aiba calitatea de proprietar/administrator sau sa aiba in concesiune sau comodat imobilul care face obiectul proiectului pe o perioada care sa acopere depunerea cererii de finantare, evaluarea si selectarea acesteia, semnarea contractului de finantare, implementarea proiectului si 5 ani dupa finalizarea implementarii proiectului (consider ca perioada acoperitoare in caz de concesiune sau comodat este de 10 ani);
 • organizatia respectiva sa faca dovada capacitatii de finantare, adica sa demonstreze ca poate asigura contributia proprie de minim 2% din valoarea eligibila a proiectului + acoperirea costurilor neeligibile (ex: TVA in cota de 24%). Avand in vedere experienta de pana in prezent privind plata de avansuri de catre AM POR, respectiv conditia ca beneficiarul de finantare sa consume resursele financiare proprii dupa care AM POR sa deconteze in proportie de maxim 98% cheltuielile eligibile, recomand organizatiilor care doresc sa faca astfel de proiecte sa dispuna de minim 50% din cheltuielile eligibile + 100% cheltuielile neeligibile + 24% TVA aplicat la toate cheltuielile (eligibile si neeligibile);
 • organizatia respectiva sa aiba cel putin 1 an de la infiintare in momentul depunerii cererii de finantare (in momentul depunerii proiectului);
 • organizatia respectiva sa propuna un proiect care sa vizeze:

modernizarea / extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);

modernizarea /extinderea cladirilor pentru infiintarea de noi centre sociale;

modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale;

crearea / modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati;

amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale;

dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati;

 • valoarea totala (costuri eligibile si costuri neeligibile) sa fie cuprinsa intre minim 350.000 lei si maxim 4.000.000 lei.
In a patrulea rand, daca organizatia in cauza se incadreaza in limitele prezentate mai sus, este cazul sa intrati in legatura cu un consultant de finantari si/sau cu o firma de proiectare. Veti avea de intocmit un dosar de finantare destul de consistent, care include, printre altele:
 • o documentatie tehnico-economica, aprobarea si avizele asupra documentaţiei tehnico-economice emise de catre autoritatile abilitate, adica:
– fie studiu de fezabilitate + proiect tehnic + detalii de executie (in cazul in care cladirea pe care ar urma sa o utilizati ar fi una noua sau ar reprezenta o extindere a unei cladiri existente)
– fie expertiza tehnica (si, dupa caz, audit energetic) + documentatie de avizare a lucrarilor de interventii + proiect tehnic + detalii de executie (in cazul in care faceti interventii asupra unei cladiri existente, inclusiv asupra instalatiilor aferente)
 • analiza cost-beneficiu
 • certificat de urbanism
 • cererea de finantare
 • acte doveditoare a proprietatii asupra cladirii, a concesiunii sau comodatului
 • situatii financiare si multe alte documente in original sau copie

Subliniez si faptul ca realizarea documentelor necesare la dosarul de finantare este partial decontabila din valoarea proiectului. Astfel, in limita a 5% din valoarea totala eligibilă a proiectului, se pot deconta cheltuielile privind studiile de teren, obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, proiectarea si ingineria, consultanta si asistenta tehnica.

Detalierea conditiilor de realizare a unui asemenea proiect o puteti gasi in Ghidul solicitantului si in anexele acestuia disponibil pe www.inforegio.ro.

In al cincilea rand, inainte de a porni la realizarea unei asemenea investitii, ar fi util sa vizitati 2-3 camine de batrani existente, sa vorbiti cu organizatiile care le gestioneaza si sa incercati sa aflati cu ce fel de probleme va puteti confrunta, nu numai cu autoritatile de la care trebuie sa luati avize pentru activitate, ci si legat de potentialii beneficiari ai serviciilor pe care le veti presta in cadrul caminului de batrani.

 

 

Share

Adauga comentariu

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

17.177 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Aboneaza-te!